• (0342) 360 07 52

Değerli Öğrencilerimiz,

2020-2021 Bahar Dönemi Vize Sınav Programları her bölümün web sayfasında ilan edilmiştir. Vize Sınavları Fakültemiz bünyesinde 5 Nisan 2021 - 11 Nisan 2021 tarihleri arasında Fakültemiz için belirlenen saat aralıklarında Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden ilgili derse giriş yapılmak suretiyle yapılacaktır. 

Vize Sınavları dersin öğretim üyesinin uygun gördüğü şekilde Ödev, Proje, klasik sınav, çoktan seçmeli (test) vb. yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin sınavlardan önce kendi bölüm sayfalarını kontrol ederek kendilerini buna göre ayarlamasında büyük fayda vardır. Ayrıca özellikle belirli zaman aralıkları olan derslerde öğrencilerin internet bağlantısı iyi olan yerleri tercih etmeleri gerekmektedir. 

Tüm Öğrencilerimize Vize Sınavlarında Başarılar Dileriz...