• (0342) 360 07 52

  
ADI SOYADI
GÖREVİ
DAHİLİ TLF
 
Prof. Dr. Yakup BULUT

   yakupbulut@hotmail.com

   yakupbulut@gantep.edu.tr  

 

Dekan V.
Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
2040
 
Prof. Dr. İbrahim Arslan

   arslan@gantep.edu.tr

İktisat Bölüm Başkanı
2048
 
 
Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

   ieksi@gantep.edu.tr

 

İşletme Bölüm Başkanı

Profesör Temsilci Üye

2053
 
Prof.Dr.Taner AKÇACI

   akcaci@gantep.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı
2077
 
Doç.Dr.Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

   hseyhanlioglu@gantep.edu.tr

 

Kür. Siy. Ve Ulus. İlş. Bölüm Başkanı V.
2040
 
Prof.Dr. Selim ERDOĞAN

   selimerdogan@gantep.edu.tr

Maliye Bölüm Başkanı
2092
Prof. Dr.Rüstem YANAR

   yanar@gantep.edu.tr

Profesör Temsilci Üye
2062
Prof. Dr. Orhan ÇOBAN

   ocoban@gantep.edu.tr

Profesör Temsilci Üye
2084
 
Doç. Dr. Mehmet Akif DESTEK

   adestek@gantep.edu.tr

Doçent Temsilci Üye
2066
 
Doç. Dr. Yusuf BOZGEYİK

   ybozgeyik@gantep.edu.tr

Doçent Temsilci Üye
2054
 
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye GÜL REİS

   greis@gantep.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Temsilci Üye
2038