• (0342) 360 07 52

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluş amacı, yörede mevcut sektörlerin karşılaştığı teknik olmayan sorunların çözümüne yardımcı olmak ve ayrıca kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan idari personeli yetiştirmektir.

Fakültenin bir diğer amacı da, iyi bir işletmecilik ve ekonomi bilgileri edindirerek bu bilgilerin günlük hayatta uygulanmasını, sonuçlar çıkarılmasını ve yeni stratejiler geliştirme yeteneğini kazandırmaktır.

Fakülte eğitim ve öğretimini gördüğü alanı ulaşılan en son bilgilerle donanmış, edindiği bilgi ve birikimlerini esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bireysel, bölgesel ve ülkesel sorunları analiz edip, bunların çözümüne yönelik planlar ve projeler geliştirebilen, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştirmesi gerektiğine inanan öğrencilerin yetişmesini hedef almıştır.