• (0342) 360 1200

GAÜN Haber Merkezi » PROF.DR.YAKUP BULUT-

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin asıl önceliği, dünyada sürekli değişen ve gelişen, sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal standartları yakalamak ve daha da geliştirecek eğitim yapmak, tüm kamu ve özel sektör kurumlarının ihtiyaç duyduğu kaliteli ve kalifiye insan kaynaklarını yetiştirmek küresel ölçekte rekabet edebilen kurumlara katkı sağlamak ve insan kaynaklarını bu bağlamda değerlendirmek. Bilginin en önemli bir güç kaynağı olduğunun farkında olarak bilgiyi elde edebilen ve kullanabilen özgür, rekabetçi, dayanışmacı, teşvik ve motive edici bir ortamda ulusal ve uluslararası ölçekte özgün yayınlar yapabilecek ve bunu tüm taraflarla paylaşacak akademisyenler yetiştirmek öneli bir hedeftir.

 

Giderek güçlenecek akademik kadrolarımızın öncülüğünde öğrencilerimizi,  evrensel, milli ve manevi değerler dikkate alan, dünyadaki gelişmeleri okuyabilen, viyoner bir bakış açısıyla, çağdaş fikirlerle buluşturmaya, onları donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışacağız. Tüm bunları yaparken tarihimiz, değerli olan örf ve adetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi önceliğimize alıyoruz.

 

İnsanı temel alan, öğrenci esaslı ve onları kendi evlatları gibi gören öğrenci dostu, şeffaf, katılımcı bir anlayış çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren dekanlığımız; onurlu, yetkin, bilgi sahibi, çağın dilini ve teknolojilerini kavrayabilen ve kullanabilen, dayanışmacı, paylaşımcı rekabete açık, kamu ve özel sektörde tercih edilen öğrenciler yetiştirmek için çaba göstermektedir.

                                                                                                          Prof. Dr. Yakup BULUT