• (0342) 360 1200

Prof Dr. Yakup BULUT

Dekan

yakupbulut@gantep.edu.tr, yakupbulut@hotmail.com

Dahili: 2040

Doç. Dr. Mesut ŞÖHRET

Dekan Yardımcısı

mesutsohret@gantep.edu.tr

Dahili: 2023

Dr. Öğr. Üyesi Onur TÜRKÖLMEZ

Dekan Yardımcısı

onurturkolmez@gantep.edu.tr

Dahili: 2078

Kampüs dışı aramalar için dahili numaranın başına 0342 317 ... ekleyiniz.