• (0342) 360 1200

31.Maddeye Göre Gelen Personel

35.Made İle Görevlendirme

40A Maddesine Göre Gelen Personel

40A Maddesine Göre Giden Personel

40-B İle Görevlendirme

Akademik Personel Görev Uzatma İşlemleri

Akademik Takvim Hazırlanması

Anabilimdalı Başkanı Atama İşlemleri

Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama

Bölüm Başkanı Atama İşlemleri

Burs ve Kredi İşlemleri

Bütçe Hazırlık Çalışmaları

Ders Muafiyeti

Ders Programlarının Hazırlanması

Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı

Devir Yoluyla Malzeme Girişi

Dikey Geçiş İşlemleri

Diploma İkinci Nüsha

Disiplin Kurulu Gündemin Görüşülmesi

Doğrudan Temin Alımları

Ek Ders Ücreti

Elektrik, Su ve Telefon Ödemeleri

Fakülte Kurulu Gündemin Görüşülmesi

Fakülte Kurulu Oluşumu

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları

Fazla Mesai

Göreve Başlama (Açıktan Atama)

Görevlendirme İşlemleri

Hibe Yoluyla Malzeme Girişi

Hurdaya Ayırma İşlemleri

İdari Personel Atama İşlemleri

İzin İşlemleri

Jüri Ücret Ödemesi

Kayıt Dondurma

Kayıt Sildirme

Kayıt Yenileme

Kısıtlı Maaş

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

Mal Bildirimi

Mazeret Sınavı

Mezuniyet İşlemleri

Öğrenci Belgesi

Öğrenci Disiplin İşleri

Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri

Öğrenci Konseyi Seçimi

Öğrenci Kontenjanları

Öğrenci Not Durum Belgesi

Öğrenci Staj İşlemleri

Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci Yeni Kimlik Kartı Çıkarılması

Öğretim Görevlisi Atama İşlemleri

Öğretim Planı İşlemleri

Öğretim Üyesi Alımı

Ölüm Yardımı

Özel Yetenek Sınavı

Personel Maaş İşlemleri

Satın Alma Yoluyla Alınan Taşınırların Kaydı

Sayım ve Devir İşlemleri

Senatör Üye Seçimi

Sınav Sonuçları İlanı

Sınav Ücreti

Sınava İtiraz (Maddi Hata)

Sürekli Görev Yolluğu

Taşınır Talep

Taşınır Yönetim Hesabı

Tek Ders Sınavı

Terfi ve İntibak İşlemleri

Tüketim Yolu İle Malzeme Çıkış İşlemleri

Yardımcı Doçent Atama İşlemleri

Yatay Geçiş

Yönetim Kuruluna Üye Seçimi

YÖS İle Gelen Öğrenci

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

Zimmet Verme İşlemleri

Zimmetten Düşme İşlemleri