• (0342) 360 1200

Misyonumuz

Fakültemizin tüm bölümleri ile evrensel nitelikte bilgi üreten ve bu bilginin kullanabilir olmasını öngören, araştırmacı, yenilikçi, özgün ve etik ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Fakültemizin tüm bölümlerini eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile uluslararası arenada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;

Yetkin öğrencileri olan;

Eğitimde yeni bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan;

Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara karşı duyarlı;

Milli ve manevi değerlere saygılı, açık fikirli, idealist ve araştırmacı gençler yetiştiren

Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip ve her düzeyde inter disipline açık;

Paydaşlarıyla işbirliğine önem veren;

Sürekli değişim göstererek kurumsallaşan; bir eğitim kurumu olmaktır.