• (0342) 360 1200

 

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluş amacı, yörede mevcut sektörlerin karşılaştığı teknik olmayan sorunların çözümüne yardımcı olmak ve ayrıca kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan idari personeli yetiştirmektir.

Fakültenin bir diğer amacı da, iyi bir işletmecilik ve ekonomi bilgileri edindirerek bu bilgilerin günlük hayatta uygulanmasını, sonuçlar çıkarılmasını ve yeni stratejiler geliştirme yeteneğini kazandırmaktır.

Fakülte eğitim ve öğretimini gördüğü alanı ulaşılan en son bilgilerle donanmış, edindiği bilgi ve birikimlerini esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bireysel, bölgesel ve ülkesel sorunları analiz edip, bunların çözümüne yönelik planlar ve projeler geliştirebilen, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştirmesi gerektiğine inanan öğrencilerin yetişmesini hedef almıştır.

TARİHÇE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kurulması

Gaziantep Üniversitesi’nin 1987 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bağımsız bir Üniversite olarak kurulması ile birlikte, 2809 sayılı Kanuna 16 Temmuz 1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 2 gereğince, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, diğer başka fakülte ve yüksek okullarla beraber, Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak, Gaziantep Yerleşkesi içerisinde kurulmuştur. 

İktisat Bölümünün Kurulması

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı İktisat Bölümü, 26 Nisan 1989 tarihinde kurulmuş ve Fakültenin 3 Şubat 1993 tarih ve B.30.2.GZP.0.22.00.00 sayılı yazısıyla teklif edilen öğrenci kontenjanı, 30 öğrenci olarak tespit edilmiştir. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetine 1993-1994 akademik yılında başlamıştır. Yine ayni yazıyla, eğitimin “kısmi yabancı dilde” yapılması benimsendiğinden öğrenciler, 1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolmuş ve 1. yarıyıldan itibaren derslerin en az 1/3’ü İngilizce dilinde verilmek suretiyle eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür. Ancak daha sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 1995 yılı itibariyle “kısmi yabancı dilde eğitim” uygulamasını kaldırması nedeniyle, 1995-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren, İktisat Bölümünde tamamen Türkçe eğitime tabi olan öğrencilerle, kısmi yabancı dilde eğitim yapan öğrencilerin eğitimleri, iki ayrı grup halinde sürdürülmüştür. İktisat Bölümü, kısmi yabancı dilde (İngilizce) eğitimlerini tamamlayan ilk 9 öğrencisini Haziran 1998’de mezun etmiştir.

İşletme Bölümünün Kurulması

1999-2000 eğitim-öğretim yılına kadar, sadece İktisat Bölümü olarak eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Fakültede, 2 Haziran 1998 tarih ve 6/3 sayılı Üniversite Senatosu kararıyla kurulan İşletme Bölümüne 21 Eylül 1999 tarih ve 22/3 sayılı Üniversite Senatosu kararıyla ek kontenjandan 30 öğrenci alınması kararlaştırılmış ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Bölüm eğitime başlamıştır.    

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün Kurulması

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Yükseköğretim Kurulunun 05.12.2003 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında gündeme alınmış ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür.

Kamu Yönetimi Bölümünün Kurulması

Yükseköğretim Kurumunun 27. 03.2013 15955 sayılı yazısı gereği, 2547 sayılı kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Genel Kurulun 20.03.2013 tarihli toplantısında, Kamu Yönetimi Bölümünün açılması uygun görülmüştür. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Küresel Siyaset ve Uluslar arası İlişkiler Bölümünün Kurulması

Yükseköğretim Kurumunun 27. 03.2013 15955 sayılı yazısı gereği, 2547 sayılı kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Genel Kurulun 20.03.2013 tarihli toplantısında, Küresel Siyaset ve Uluslar arası İlişkiler Bölümünün açılması uygun görülmüştür. Henüz öğrenci alınmamıştır.

Maliye Bölümünün Kurulması

Yükseköğretim Kurulunun 27. 03.201315955 sayılı yazısı gereği, 2547 sayılı kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Genel Kurulun20.03.2013 tarihli toplantısında, Maliye Bölümünün açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 4687 sayılı yazısı ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alarak Eğitim Öğretime başlaması uygun görülmüştür.

Fakültede İkinci Öğretim Proğramları

Fakülteye bağlı İktisat ve İşletme Bölümlerinde, 2000–2001 eğitim-öğretim yılında İkinci Eğitimin başlatılması, Üniversite Senatosunun 12 Ocak 2000 tarih ve 1/1 sayılı kararıyla kabul edilip Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmuş ve eğitim ve öğretime başlanmıştır. Yüksek öğretim Kurulunun E.43178 sayılı yazısı ile İşletme II.Öğretim ve İktisat II.Öğretim proğramlarına öğrenci alımının durdurulması ve kapatılması hakkındaki Üniversitemiz Rektörlüğünün teklifi mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla uygun görülmüş ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci alımı durdurulmuştur.

Yüksek Lisans Programının Başlatılması

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına ilk öğrenci kaydı, 1997–1998 eğitim-öğretim yılında, İşletme Anabilim Dalında ise, 1999–2000 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır.

 2009–2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans ikinci öğretim programına öğrenci alınmıştır.

2009–2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına öğrenci alınmıştır.

2013–2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Uluslar arası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına öğrenci alınmıştır.

Doktora Programının Başlatılması

2009–2010 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak İktisat Anabilim Dalında doktora programına öğrenci alınmıştır.